Doji Sahashi

Crane Clan Champion

Description:
Bio:

Doji Sahashi

The Century Before Thunder MirumotoTorgo